INDEN DU GåR I GANG MED JAPANSK HAVE

Brug tid, gå og gennemtænk, hvad du vil, og ikke, hvad andre mener og synes. Du kan jo altid starte med en del af haven.

Lav tegninger af haven 1:50 med stier, vandfald, søer, træer, sten, planter over området.

Få pris på sten-transport m.m. Svensk-norsk sten er dyre. Det er altid godt at spørge sig frem til en, der selv har prøvet at lave en japansk have. Det er også en god ide at se på andres haver. Runde sten er vanskeligt at placere. Du kan melde dig i Niva, en japansk haveforening.

Sten og granitskærver købes hos grusfirmaer eller en landmand, som normalt gerne vil af med store sten. Vær ikke bange for at få store sten ind i haven. Sorte og mørke sten er mest velegnede. Det er ikke helt billigt med sten og få dem placeret (med kran), samt hvis du vælger store planter, som er formet med pagoder.

Du kan ikke forvente, at haven er tilvokset inden 6-7 år. Så bliver det en fornøjelse at have japansk have.

Det er en god ide med en lille del af haven til planteopbevaring og overskud af sten.
Fjern aldrig alle de store træer fra haven. De kan være med til at give gode indtryk. Gamle taks eller fyrretræer er værdifulde. Det er bedre med nogle få store sten end en helt masse små.

Lad være med at plante, inden du får stenene sat på plads. (Planterne vil der blive trampet på).

Hvis du skal bruge traktor eller gummiged til udgravning af søen eller til placering af sten, skal du starte med dette. De vil ødelægge alt det, du har lavet. Husk på, at jorden bliver meget hård ved traktorkørsel, og måske skal der drænes bagefter.

Tænk meget over de træer, der skal klippes, og hvor du placerer dem. Det vil gøre det nemmere i fremtiden, så man frit kan bevæge sig omkring dem ved klipning og opsamling af affald.

Få alle rør i 4-5 cm. gravet ned, så du ikke ser dem. Mange får alt for tynde rør, og det vil derfor formindske vandstrøming 30-40%. Det kan være dyrt med rent vand. Man fortryder aldrig et godt renseanlæg til sin have (karper sviner meget).

Hent inspiration fra blade og bøger. Det giver en håndsrækning til de, der har lyst til at anlægge en hel japansk have eller måske blot et mindre anlæg. Bøger giver ikke en total beskrivelse. Brug fantasi og kreative evner i stedet for noget, man har set.

Når du tegner haven, skal du forsøge at arbejde dig væk fra lige linier. Anlæg i asymmetriske trekanters princip.

Hvis du i forvejen har en smuk have, skal du tænke på, at det måske kun er små ændringer, som kan gøre haven meget japansk.

Vær opmærksom på hvordan solen bevæger sig med hensyn til træer og søer, så fordampningen ikke bliver for stor.

Lav en liste over sivebrønd, strømkasser, kabler, stikdåser og tilslutning af strøm. Slanger graves godt ned, så de bliver usynlige.

Planlægning er det vigtigste, når du vil lave en japansk have. Hvis du kan bruge naturen som baggrund, vil det være fantastisk.

Din familie skal helst være interesseret, det udvikler sig nemlig til en livsstil, som forhåbentlig er en skøn oplevelse.

Stenene skal helst have de samme nuancer, røde eller sorte. Kantede sten er bedst omkring søer og vandfald. Til sten i grupper skal du altid bruge et ulige antal helst 3-5-7, skaber asymmetri. Sten tager sig flottest ud lige efter regn. Japanerne fugter altid haven lige inden besøg.

Når du ruller sten rundt i haven, vil en kraftig sækkevogn og en kraftig jernstang være et godt redskab. Læg sand på stenens placering, så vil en jernstang hurtig få stenen i den rigtige position.

Gamle frugttræer kan blive en smuk del af en japansk have. Brug naturen som forbillede, når du sætter planter. Næsten alt kan og skal beskæres. Planter i grupper virker altid meget mere naturlige, end hvis de placeres enkeltvis.

Stedsegrønne er uforanderlige på alle årstider. Det kan være arter som kinesisk enebær, fyr, taks og solcypres. Buksbom stor eller lille skaber ro. Løvfældende arter som hjertetræ, tempeltræ, ahorn i mange forskellige farver. Her er kun nævnt nogle enkelte. Diamant azalea er nemt at klippe, hårdfør og blomstrer righoldigt. Græs og roser samt staudearter hører ikke hjemme i en japansk have. De gamle træer danner skygge og rum i haven. Brug fantasien så du skaber mange forskellige oplevelser og rum i din have.

Når søen skal anlægges:
Brug en vandslange til markering, det giver et godt indtryk af søens størrelse og facon. Ved støbning vil der være alle muligheder for sving, øer o.s.v. Bassiner skal være dybe nok, min. 1 meter, helst 1½ - 2 meter, hvor fiskene kan gå i vinterdvale.
Bunddræn er absolut det bedste. Bunddræn på 10 cm rør (det stopper aldrig) anbringes på det dybeste sted i søen, så alt snavs, blade m.m. forsvinder op i den første beholder. Søen må helst ikke komme under 10.000 liter vand, hvis man ønsker fisk i dammen. En karpe på ca. 40-50 cm. kræver 1.000 liter vand. Ved støbning af sø og vandfald – søg vejledning.

Til sidst:

Den japanske have åbner ind til en spændende og fremmed verden, udtryksformer og naturlig skønhed på dine betingelser, gennemtænkt til sidste detalje. Lær at bruge enkeltheden om havens elementer, balance og harmoni. Husk, det er dig, der bestemmer.
God fornøjelse.